Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Doplňující volba do školské rady 25. 2. 2016

Dne 25. 2. 2016 se v době od 15 do 16.30 hodin uskuteční v atelieru v budově školy volby do školské rady. Jedná se o doplňující volbu člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Waldorfské školy Příbram.

Mgr. Veronika Poláčková Nejedlová, ředitelka školy