Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přednáška Anežky Janátové 2. února 2016

 Anežka Janátová - přednáška - 2 UNOR 16h