Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Čtvrté setkání s K. R. Marinovem 24. 1. 2016

 ČTVRTÉ SETKÁNÍ S  K-R-MARINOVEM 24-1-2016