Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přednáška Petra Janáta Dolisty 1. 12. 2015

Petr Janát Dolista - přednáška - 1 PROSINEC 1730h