Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přednáška PhDr. Anežky Janátové 1. 12. 2015-ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENA!

Anežka Janátová - přednáška - 1 PROSINEC 16h