Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přednáška Petra Janáta Dolisty "Biodynamické zemědělství" 3. 11. 2015

petr-dolista-3-listopadu-2015