Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Karel Richard Marinov 15. 11. 2015

 TŘETÍ SETKÁNÍ S  K-R-MARINOVEM 15-11-2015