Den dětí

Tak jako na celém světě se slaví Den dětí, i my jsme se 1. června rozhodli si užít den, který patří dětem.
Počasí nám přálo, a my si tak mohli na školním hřišti užít tento den. Připravili jsme pro děti úkoly, za něž byla odměnou sladkost. Úkoly byly rozděleny do tří kategorií. Děti se tak musely spolehnout na své vlastní síly, ale i na sílu spolupráce. Při prvním úkolu testovaly svou trpělivost tím, že přenášely vejce na lžíci skrz labyrint. V dalším úkolu musely spolupracovat, neboť zlým kouzlem byli vždy dva přátelé k sobě připoutáni. Místo čtyř nohou a rukou měly pouze tři. Takto zakleti procházeli velmi náročnou cestu, a teprve na jejím konci se kletba zlomila.
I v posledním úkolu byly děti znevýhodněné. Jejich úspěch záležel na důvěře ke svým kamarádům. Děti totiž oslepil magický šátek. S ním přes oči mohly odstřižením provázku získat zaslouženou odměnu.
Nikdo však nepolevil ve svém úsilí, a tak se tento den, který patřil jen jim, mohl stát sladkým a prosluněným nejen sluncem, ale i dětským smíchem.