Volby do školské rady – opakovaná výzva

Volby do školské rady probíhají 18. 12. 2014 od 17 do 18 hodin v učebně 3. třídy.

Přihlášení kandidáti do školské rady:

* Mgr. Radka Balíková (zákonný zástupce 4. a 7. třída)

* Mgr. Adam Navrátil (zákonný zástupce 3. a 5. třída)

 

Pokyny k volbám:

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.

Oprávnění voliči se před hlasováním prokazují občanským průkazem.

Po prokázání totožnosti obdrží oprávněný volič hlasovací lístek, ve kterém zaškrtne nejvíce dva kandidáty.

 

Kdo je oprávněnou osobou:

1. Zákonný zástupce nezletilého žáka - Za každého nezletilého žáka je oprávněn hlasovat pouze jeden ze zákonných zástupců.

2. Zletilý žák - Zletilý žák hlasuje sám za sebe.

 

za přípravný výbor

Mgr. Zuzana Duchoslavová

V Příbrami dne 15.12.2014