11. ročník Festivalu pěveckých sborů Příbram

 sboryV sobotu 26.10. se uskutečnil již jedenáctý festival pěveckých sborů, jenž tradičně organizoval Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, který je domovem v březohorském kostele CČSH.

Poprvé byl festival pořádán ve Waldorfské škole v Příbrami, která nabídla všem sborům vynikající zázemí a velmi pěkně připravený sál. Navíc zástupci školy připravili občerstvení pro několik stovek diváků a účinkujících, což doplnilo mimořádně dobrou organizaci.

Na festivalu kromě pořádajícího sboru vystoupilo několik dalších z Příbrami. Již tradičně diváky rozradostnily dětské sbory DUHA a Jásan z příbramských základních škol. Doufejme, že dětem láska ke zpěvu zůstane a najdou si později cestu i do "dospělých" sborů. Dále vystoupily sbory Codex Temporis, sbor Zdeňka Fouse, poté sbor krásných pěvkyň nazvaný příznačně Krásky. Sbory předvedly široký repertoár - od spirituálů a afrických songů, přes renesanční polyfonii až k moderním autorům, zmiňme například Zdeňka Lukáše. Množství zastoupených příbramských sborů ukazuje na tradici a popularitu sborového zpěvu v regionu.

Po přestávce přišli na řadu hosté - zatančila děvčata od vedením Jany Kundrátové a poté zazpívaly a zahrály dva soubory, které podaly velmi pěkné výkony a všechny posluchače potěšily. Nejprve zazpíval Canto Carso z Řevnic se sbormistrem Romanem Michálkem a poté na festivalu již podruhé zahrála Musica Podberdensis pod vedením Pavla Kopeckého - letos včetně pěveckého vystoupení dětí, které jistě všechny diváky povzneslo.

Festivalem provázela již tradičně Markéta Prunerová, která vynikající moderací též přispěla k dobré atmosféře.

Nezbývá než se těšit na další ročník a doufat, že v Příbrami a okolí se bude hudbě a zpěvu dále dařit v této neobvyklé míře. Dík patří pořádajícímu sboru, Waldorfské škole za neobyčejnou vstřícnost a též Městu Příbram za finanční podporu.

Mgr. Jiří Šípfestival"Sbor Jásan se sbormistrem Vl. Herákem. FOTO: Petr Čížek"