Testování ČŠI ve 4. a 8. ročníku ZŠ

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude provedeno výběrové testování výsledků žáků. Bude zaměřeno na ověření výsledků žáků 4. a 8. ročníků základních škol v oblasti Člověk a jeho svět, jazykové a přírodovědné gramotnosti v 8. ročníku.

Testování ve 4. třídě proběhne 29. května, v 8. třídě 22. května.

Další informace nalznete na portálu Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy.