Vyhlášení ředitelského volna - 2. 5. 2014 a 9. 5. 2014

Na základě ustanovení §24, odst.(2), zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuji vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních

důvodů v termínech 2.5.2014 a 9.5.2014 (oba pátky po státních svátcích).

 

Mgr. Veronika Poláčková Nejedlová,

ředitelka školy