Masopustní veselice 4. 3. 2014

Dne 4. března jsme v naší škole oslavili masopust.

Již ráno se to ve škole hemžilo podivnými bytostmi, některé z pohádkové, jiné ze zvířecí říše. Potkat jsme mohli i spoustu starých řemeslníků a v neposlední řadě vikingy a bohyně.

Hned po osmé hodině se první až čtvrtá třída vydala průvodem na Václavské náměstí. Tam každá třída předvedla, jak se na masopust připravovala. Někteří zazpívali, zatančili, jiní pobavili masopustní říkačkou a básní. Veselili jsme se společně s rodiči a přihlížejícími.

Zpátky po příchodu do školy jsme se zpěvem prošli školu, navštívili ostatní třídy a obdarovali je koblihou a písničkou.

Nakonec nadešel čas na masopustní hodování. Každý z domova přinesl nějakou dobrotu a venku před školou jsme si prostřeli ke společné hostině. O velké přestávce se k nám přidali i ostatní studenti a veselí bylo v plném proudu.

Masky se vydováděly i při poslední hře a po té, příjemně unaveni, jsme se vrátili do tříd.

Letošní masopustní oslava byla velmi vydařená a i podle ohlasů dětí se určitě zařadí mezi ty oblíbené.