Doplňovací volby do školské rady

Vážení rodiče,
připomínáme termín doplňovacích voleb do školské rady. Doplňovací volby do školské rady proběhnou dne 17. 12. 2013 od17 do 19 hodin v ateliéru školy.

Přihlášení kandidáti do školské rady:
• Mgr. Radka Balíková (zákonný zástupce 3. a 6. třída)
• Ing. Jiří Čech (zákonný zástupce 1. a 3. třída)
• Zdeněk Černý (zákonný zástupce 2. třída)
• Mgr. Adam Navrátil (zákonný zástupce 2. a 4. třída)
• Jakub Robert Vařeka (zletilý žák 13. třída)

Pokyny k volbám
Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.
Oprávnění voliči se před hlasováním prokazují občanským průkazem.
Po prokázání totožnosti obdrží oprávněný volič hlasovací lístek, ve kterém zaškrtne nejvíce dva kandidáty. Při označení více než dvou kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným.

Kdo je oprávněnou osobou:
1. Zákonný zástupce nezletilého žáka - Za každého nezletilého žáka je oprávněn hlasovat pouze jeden ze zákonných zástupců.
2. Zletilý žák - Zletilý žák hlasuje sám za sebe.

 

Za přípravný výbor
Ivana Kalousková

V Příbrami dne 10. 12. 2013