Martinská slavnost 1. - 4. třídy

Dne 11. listopadu 2013 naše 1. třída poprvé prožila Martinskou slavnost. Věděli jsme, že touto slavností si připomínáme legendu o příjezdu svatého Martina. Ten pomohl žebrákovi rozdělením se o svůj plášť, aby jen tak v cárech oblečen a bos nemrznul.

Na tuto krásnou akci se děti 1. až 4. třídy připravily zpíváním písniček o svatém Martinovi, o světélku, o nadcházející zimě. V každé třídě si děti vyrobily světélko, které nás doprovázelo při cestě na Svatou Horu, a zároveň nám krásně na tuto cestu svítilo. Společné zpívání písniček o svatém Martinovi atmosféru naší cesty ještě více zpříjemnilo.

Na tomto poutním místě jsme se potkali se žebrákem, kolem něhož se děti sestoupily a zahřívaly ho
svými světélky. Poté jsme uviděli přijíždět Svatého Martina na bílém koni, jež přijel blíže, přeťal mečem svůj plášť a žebrákovi kus daroval, aby neumrznul.

Děti pak našly truhlu s pokladem, kterou žebrákovi darovaly. Truhla byla plná svatomartinských
rohlíčků, o které se žebrák s dětmi rozdělil. Poté jsme všichni společně žebrákovi zazpívali, on nám
poděkoval, a všichni jsme se rozloučili.

Celá tato akce byla velice příjemným prožitím letošního svatomartinského podvečera.
Jana Žáková