Michaelská slavnost

Už Michael prochází branou,
meč lesklý v ruce má.
Se zlatou korunou na hlavě
do boje s drakem se dá.

Michael silný je,
však drak se stále brání.
Odvážně jde do boje,
moc velká Michaela chrání.

Michaelské období je čas prvních podzimních dní. Dny se krátí, přibývá tmy a my se po slunném létě - lákajícím nás ven nejen tělem, ale i myslí - navracíme do svých domovů, k sobě samým. V temných koutech pak nalézáme své niterné „draky", které přemůžeme, jen když dokážeme najít své vnitřní světlo.

Děti ve waldorfských školách a školkách tento svátek prožívají pomocí pohádek, legend a příběhů o odvaze a statečnosti, kde hrdinové přemáhají temné sily - často právě v podobě draka.

Toto období pak bývá tradičně zakončeno Michaelskou slavností, kterou pro žáčky z první, druhé a třetí třídy připravují spolužáci ze třídy osmé a deváté. A tak i letos 27.září 2013 v prosluněném svatohorském sadu děti očekával Michael a zkouška odvahy – dojít si pro jablko do tajemného houští, ve kterém se skrýval drak. Vyzbrojeny Michaelovým mečem, pláštěm a korunou našly všechny děti sílu tuto cestu podniknout a s vítězným úsměvem si odnášely své jablíčko.

Starší spolužáci přichystali i jiné úkoly a své mladší kamarády odpovědně prováděli jednotlivými činnostmi, při kterých si zkoušeli svoje odhodlání, odvahu a obratnost.

Byl to velmi pěkný den, jehož světlo nás ještě dlouho bude hřát.

Lenka Pechová, Veronika Jiroušková, Lenka Jelínková, Jitka Romanutti a Lena Zacharová