Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Školní jídelna - změna účtu

Naše škola bude přecházet na jiný bankovní účet a s tím souvisí i platby obědů. Proto všichni strávníci, kteří mají zřízené povolení trvalého příkazu k inkasu nebo sporožirového účtu, musí změnit povolení k platbě na účet: 6482890217/2010. Učiňte tak co nejdříve, příští školní rok již budeme fungovat s novým účtem.

 

Děkujeme za pochopení.

Waldorf 100

waldorf100