Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zážitková pedagogika pro dnešní děti-přednáška Ueliho Seilera-Hugova 24. 5. 2018

Pozvanka Uli

Den Země - sběr papíru

paperette

Oslavme dubnový Den Země společným sběrem papíru. Sběr můžete přinést 7.5. a 9.5. vždy od 7.30h. do 7.55h. do haly školy. Balíky papíru noste prosím svázané nebo v papírových krabicích, ať je s nimi možné manipulovat. Sběr bude odvezen 9.5. v 8h.

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy naleznete zde.

Událo se č.7

udalo-se-7

Den otevřených dveří na základní škole 13. 3. 2018

dod-2018-jaro

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb nalezente zde.

Děti a média - přednáška 17. 1. 2018

Waldorf media

Práce na našem políčku

Třetí třída započala školní rok vyprávěním o počátku světa podle Starého zákona. Když byli Adam s Evou vyhnáni z rajské zahrady, poznali zimu, strach, nebezpečí a hlad. To, co doposud bylo samozřejmé a bylo člověku láskyplně věnováno otcovskou náručí, se nyní otřáslo v základech. Člověk byl nucen v potu a slzách dobývat chléb ze země a postarat se o své bezpečí. Toto je duševní naladění dětí ve třetí třídě. Opouští svět zlatého věku bezstarostného dětství. Přichází první myšlenky na závažné otázky lidské existence. Waldorfská pedagogika proto přináší dětem obrazné vyprávěním biblických příběhů, avšak také praktické, pro život velmi zásadní, epochy vyučování - Ze zrna chléb, Řemesla a Stavba domu. V září tedy třeťáci zorali, vypleli, uvláčeli a zaseli malý kus půdy na Svaté Hoře. Děti zakusily na vlastní kůži těžkou práci s rýčem, pluhem a bránami. Žito i pšenice vzklíčily - počíná se velké mysterium přírody. Jsme šťastni, že jej naše děti mohou prožívat.

Finančně podporováno městem Příbram

Volby do školské rady 15. 1. 2018

Vážení rodiče,

15. ledna 2018 od 17 do 18 hodin proběhnou volby do Školské rady podle Školského zákona (více zde).

Prosím, zasílejte stávajícími předsedovi Adamu Navrátilovi navratil.adam(at)gmail.com jména kandidátů. Pro kandidaturu se můžete se rozhodnout Vy sami nebo případně zaslat jméno někoho z dalších rodičů.

Termín uzávěrky kandidátky je 11. ledna 2018.

Jména kandidátů společně s volebním řádem zveřejníme po uzavření kandidátky obvyklým způsobem.

Děkuji

S pozdravem

--
Mgr. Robert Žák
ředitel

Vánoční hra o Kristově narození 21. 12. 2017

waldorf-hra

Vánoční jarmark 2. 12. 2017

vanocni-jarmark-2017

Kuba pod křídly dobrého anděla

kubik1

Proč Waldorf?

proc-waldorf

Uložit

Waldorf 100

waldorf100