Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Kontakty

Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327, 261 01, Příbram II

IČO: 42731259 / DIČ: CZ42731259 / Číslo účtu školy: 879 410 237 / 2010

Datová schránka:  d3bam2p

Sekretariát: Jana Žáková; kancelar (na) waldorf.pb.cz (obecný dotaz či sdělení), Andrea Procházková; andrea.prochazkova (na) waldorf.pb.cz

tel.: (+420) 318 623 306

Úřední hodiny: naleznete zde.

Ředitel školy: Mgr. Robert Žák; robert.zak (na) waldorf.pb.cz

Zástupce ředitele ZŠ: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová; jitka.zemankova (na) waldorf.pb.cz

Zástupce ředitele SŠ: Zuzana Angelová; zuzana.angelova (na) waldorf.pb.cz

Vedoucí učitelka MŠ: Anna Marie Steinbach; anna.steinbach (na) waldorf.pb.cz

tel.: (+420) 318 695 339

Výchovný poradce: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová; jitka.zemankova (na) waldorf.pb.cz

Metodik prevence sociálně nežádoucího chování: Mgr. Jitka Romanutti; jitka.romanutti (na) waldorf.pb.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD: Veronika Wolfová veronika.wolfova (na) waldorf.pb.cz

Vedoucí školní jídelny: Helena Krejčová; tel.: (+420) 318 633 451

Red IZO: 610451251
IZO: 181064278 Mateřská škola, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 181064286 Školní jídelna - výdejna, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 110451261 Základní škola, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451279 Střední škola, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451309 Školní družina, Hornická 327, Příbram II
IZO: 150019769 Školní klub, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451295 Školní jídelna, Hornická 327, Příbram II