Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přehled pracovišť Waldorfské školy Příbram

Přehled pracovišť Waldorfské školy Příbram naleznete zde.