Mgr. Zuzana Duchoslavová

Kdo jsem? Jmenuji se Zuzana Duchoslavová a narodila jsem se v únoru 1977. Jsem rodačka z Příbrami, kde jsem vyrůstala po boku mladšího bratra. Jsem šťastně vdaná a mám dva krásné syny, Mattiase a Jakuba.

Mé koníčky: od mládí mě to táhlo k dětem, ať už k mladším nebo vrstevníkům, proto jsem navštěvovala mnoho kroužků a od 13-ti let jsem pak vstoupila do skautského oddílu, který mi dal obrovský základ do života. Oddíl jsem po několika letech převzala a vedla do svých 30-ti let. Mým velkým koníčkem vždy bylo fotografování, tvoření a příroda. Ráda vyrážím s rodinou na výlety.

Vzdělání: po základní škole jsem nastoupila na příbramské gymnázium, po kterém jsem rok studovala na Pedagogické fakultě v Plzni obor výpočetní technika - fyzika. Po velmi krátké době jsem zjistila, že to opravdu není nic pro mne :) Dalším studiem byly různé tvořivé kurzy. V roce 2000 jsem nastoupila do waldorfského semináře v Písku a zároveň začala studovat předškolní pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje jsem zdárně dokončila v roce 2005. Mým posledním studiem bylo doplňkové studium 1. stupně v Českých Budějovicích v letech 2014 - 2016. Každé léto jezdím na týdenní Waldorfský seminář, který je pro mne obrovskou i nspirací. Během roku se účastním různých přednášek týkajících se waldorfské pedagogiky.

Jak jsem se do stala k waldorfu? po gymnáziu jsem si myslela, že chci učit na střední škole. Po neúspěšném studiu v Plzni jsem se "náhodou" ocitla v alternativní mateřské škole, díky níž jsem se seznámila s Rosťou Riškem, tehdejším ředitelem Waldorfské školy v Příbrami. Po jeho přemlouvání a mých návštěvách na různých waldorfských kurzech a přednáškách jsem souhlasila s třídnictvím v 1. třídě. Děti jsem vedla 7 let a velice mě to naplňovalo. Pak ale přišla má životní láska a mě osud zavedl do dalekého Švédska. Zde jsem zůstala šest let a do Čech se vrátila s manželem a dvěma dětmi. Na příbramské škole bylo zrovna volné místo v 1. třídě, tak jsem tu zase třetí rok :) a opět mě to naplňuje :)