Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zápis do 1. třídy

 zapis-ws

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy naleznete zde.