Konzultace a schůzky s výchovným poradcem a školním metodikem prevence

Žáci a zákonní zástupci se mohou v případě potřeby a zájmu setkat s výchovným poradcem a se školním metodikem školy – rady spojené s průběhem vzdělávání, výběrem povolání, pomoc při řešení osobních problémů.

Termín setkání lze domluvit na adrese:

jitka.zemankova (na) waldorf.pb.cz – výchovný poradce

jitka.romanutti (na) waldorf.pb.cz – metodik prevence