Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro za jištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhlášku naleznete zde.

Přijímací zkoušky pro žáky základních škol

Informace k přijímacím zkouškám nalenete zde.

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Informace naleznete zde.

Konzultace a schůzky s výchovným poradcem a školním metodikem prevence

Žáci a zákonní zástupci se mohou v případě potřeby a zájmu setkat s výchovným poradcem a se školním metodikem školy – rady spojené s průběhem vzdělávání, výběrem povolání, pomoc při řešení osobních problémů.

Termín setkání lze domluvit na adrese:

jitka.zemankova (na) waldorf.pb.cz – výchovný poradce

jitka.romanutti (na) waldorf.pb.cz – metodik prevence