Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro za jištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhlášku naleznete zde.

Přijímací zkoušky pro žáky základních škol

Informace k přijímacím zkouškám nalenete zde.

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Informace naleznete zde.

Konzultace a schůzky s výchovným poradcem a školním metodikem prevence

Žáci a zákonní zástupci se mohou v případě potřeby a zájmu setkat s výchovným poradcem a se školním metodikem školy – rady spojené s průběhem vzdělávání, výběrem povolání, pomoc při řešení osobních problémů.

Termín setkání lze domluvit na adrese:

jitka.zemankova (na) waldorf.pb.cz – výchovný poradce

jitka.romanutti (na) waldorf.pb.cz – metodik prevence