Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Platby

Třídní fond: informace pro rok 2017/2018

Školní družina: Poplatek činí 1000,-Kč /rok a platí se na účet školy 879410237/0100. Jako variabilní symbol uveďte RČ dítěte.

Stravování: Stravné se platí inkasem ze sporožira, nebo inkasem z účtu v kterékoliv bance. Inkaso je prováděno k 15. dni předchozího měsíce. Hotovostní platby musí být uhrazeny do 25. dne v měsíci na měsíc příští. Č. účtu: 27-6482890217/0100.
Ceny obědů:
7 - 10 let 22,00 Kč
11 - 14 let 25,00 Kč
15 - 18 let 27,00 Kč

Plavání: Kurzy plavání se hradí na účet školy 879410237/0100 ve výši dle odchozených hodin/ info u třídního učitele/.