Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Platby

Třídní fond: informace pro rok 2017/2018

Školní družina: Poplatek činí 1000,-Kč /rok a platí se na účet školy 879410237/2010. Jako variabilní symbol uveďte RČ dítěte.

Stravování: Stravné se platí inkasem ze sporožira, nebo inkasem z účtu v kterékoliv bance. Inkaso je prováděno k 15. dni předchozího měsíce. Hotovostní platby musí být uhrazeny do 25. dne v měsíci na měsíc příští. Č. účtu: 27-6482890217/2010.
Ceny obědů:
7 - 10 let 22,00 Kč
11 - 14 let 25,00 Kč
15 - 18 let 27,00 Kč

Plavání: Kurzy plavání se hradí na účet školy 879410237/2010 ve výši dle odchozených hodin/ info u třídního učitele/.