Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

První kronika školy

Podařilo se nám v archivech objevit scan první kroniky školy. Máte možnost nahlédnout počátky příbramské waldorfské pedagogiky.