Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Historie školy - článek z pohledu bývalého ředitele školy

Velmi krátce po nabytí svobody projevu a cestování po roce 1989 byly v tehdejším Československu pořádané přednášky o alternativních pedagogických proudech, především o waldorfské pedagogice. Tyto přednášky v Příbrami organizoval Mgr. Vladimír Nejedlo, který myšlenky o svobodném vzdělávání spolu se svým bratrancem PhDr. Josefem Bartošem ze Semil přenesl přes celou totalitní dobu. Tak se ještě v roce 1989 objevili v Příbrami přednášející z Holandska, Německa i Švýcarska. Hned po prvních přednáškách byly pro zájemce o waldorfskou pedagogiku otevřeny první kurzy (v Písku, Štědroníně), které vedli pan Ing, Dr.Tomáš Zuzák - učitel waldorfské školy ve Švýcarsku a paní Ludmila Kučerová z waldorfské školy v Německu. V roce 1990 byla založena Svobodná základní škola v Písku a rok poté také v Příbrami a Ostravě. U zrodu waldorfské školy v Příbrami stál jako její "duchovní otec" pan Mgr. Nejedlo a prvním učitelem se stal Rostislav Riško, který zároveň vykonával funkci ředitele, vychovatele i školníka v jedné osobě.

Vlna nadšení, které se nesla celou společností a hledání nového pohledu na vzdělávání přivedla do 1. třídy Alternativní školy v Příbrami 25 dětí. Název alternativní přesně vyjadřoval stupeň vývoje. Ve výuce byly využívány waldorfské prvky, ale ke skutečné waldorfské pedagogice bylo ještě daleko. Dnes už slavíme 18 let trvání školy a škola má 13 tříd, které tvoří základní školu, gymnázium a střední odborné učiliště. Se školou ještě spolupracuje rodinné centrum a jedna třída pracující na principech waldorfské pedagogiky.

Škola má po dlouhých letech čekání, rekonstrukcí a dostaveb pěknou budovu školy i odborná pracoviště pro učební obory. Na škole působí řada především uměleckých kroužků (neznámější veřejnosti budou loutkoherci, které vede již řadu let p. Lažanský, jejichž loutková představení pro děti už vstoupila do povědomí příbramských obyvatel).

Máme velké přání, aby se naše škola nadále rozrůstala a stala se v regionu nejen dalším kulturním centrem, ale především dílnou lidskosti a výchovy ke svobodě a naplnil se tak odkaz J.A. Komenského, Arnošta z Pardubic i Rudolfa Steinera, zakladatele waldorfské pedagogiky.

 

Rostislav Riško, ředitel školy