Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

EVVO novinky

- na naši žádost byl umístěn nový kontejner na papír v areálu školy

- nový kontejner na kovové odpady v blízkosti školy nás přivedl k zavedení sběru kovového odpadu ve škole

- zapojili jsme se do ekologicko – charitativního projektu SBÍREJ-TONER.CZ příspěvek věnujeme Alce – příbramské neziskové organizaci, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory

Pomozte nám prosím se sběrem prázdných tonerů a inkoustových kazet (kartonová krabice je umístěna ve sborovně).