Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

EVVO novinky

- na naši žádost byl umístěn nový kontejner na papír v areálu školy

- nový kontejner na kovové odpady v blízkosti školy nás přivedl k zavedení sběru kovového odpadu ve škole

- zapojili jsme se do ekologicko – charitativního projektu SBÍREJ-TONER.CZ příspěvek věnujeme Alce – příbramské neziskové organizaci, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory

Pomozte nám prosím se sběrem prázdných tonerů a inkoustových kazet (kartonová krabice je umístěna ve sborovně).