Sbíráme:

vysloužilé drobné elektrospotřebiče - červený kontejner je pod schodištěm u 5. a 6. třídy

baterie – zelená krabice je pod schodištěm 5. a 6. třídy

prázdné tonery a inkoustové tiskové kazety – kartonová krabice je ve sborovně, v rámci akce sbírej-toner.cz podporujeme příbramskou organizaci ALKA o.p.s., která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory

papír – ve třídách, na chodbách, ve sborovně a dvakrát ročně hromadně v hale školy

plasty - ve třídách, na chodbách, ve sborovně

kovy – v hale školy, kontejner je nově přistavený před školou