Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Sběr papíru 2016

Oslavme Den Země sběrem papíru. Bude probíhat 25.4. a 26.4. vždy od 7.30h. do 8h. v hale školy. Sběr bude odvezen 26.4. v dopoledních hodinách. Nejde o soutěž...

 

Zodpovědná osoba je Veronika Jiroušková (4. třída)

 

Mgr. Veronika Jiroušková