Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Krátkodobý plán EVVO 2014-2015

Krátkodobý plán EVVO pro školní rok 2014/2015 naleznete zde.