Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Letošní Den Země jsme oslavili sázením lip a javorů

Nevím, jak mohou můj život ovlivňovat hvězdy vzdálené miliony kilometrů víc, než stromy a lidé v mé blízkosti. Stromy, jichž se mohu bezprostředně dotýkat a z nichž cítím ohromnou energii - růstové fluidum. Vždyť každoročně - po celý svůj život - mi demonstrujísvé znovuzrození.
J. W. Goethe

Stromy jsou básně, které země píše do nebe.
Ch. Fibrin

Obecně prospěšná společnost „Sázíme stromy", která funguje jako prostředník mezi sponzory, městskými úřady a dobrovolníky, nám pomohla vybrat místo vhodné k vysazení 12 stromů. Do akce se zapojila celá škola. Každá třída si vlastními silami vysadila svůj strom. První stupeň v blízkosti hřiště Spartak a 2. a 3. stupeň u Drupolu.

Mgr. Veronika Jiroušková

 

Představení projektu naleznete zde.