Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Sběr papíru

Oslavme Den Země sběrem papíru. Bude probíhat 22.4. a 23.4. vždy od 7.30h. do 8h. v hale školy. Sběr bude odvezen 23.4. v dopoledních hodinách. Nejde o soutěž...

 

Zodpovědná osoba je Kateřina Bryndová (3. třída)

 

Mgr. Veronika Jiroušková