Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Naší škole byl propůjčen titul "Škola udržitelného rozvoje III. stupně"

 

Naší škole byl propůjčen na 3 roky titul "Škola udržitelného rozvoje III. stupně".

Tento titul udělují za aktivity v ekologické oblasti Klub ekologické výchovy (KEV), pobočka organizace UNESCO v České republice a participuje také MŠMT ČR.

Tento certifikát jsme získali na základě svých aktivit, ke kterým kromě jiného patří zřízení postu kvalifikovaného koordinátora EVVO na škole a za vytvoření a plnění krátkodobého i dlouhodobého plánu EVVO.

škola udržitelného rozvoje