Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Sbíráme:

vysloužilé drobné elektrospotřebiče - červený kontejner je pod schodištěm u 5. a 6. třídy

baterie – zelená krabice je pod schodištěm 5. a 6. třídy

prázdné tonery a inkoustové tiskové kazety – kartonová krabice je ve sborovně, v rámci akce sbírej-toner.cz podporujeme příbramskou organizaci ALKA o.p.s., která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory

papír – ve třídách, na chodbách, ve sborovně a dvakrát ročně hromadně v hale školy

plasty - ve třídách, na chodbách, ve sborovně

kovy – v hale školy, kontejner je nově přistavený před školou

Krátkodobý plán EVVO 2017/2018

Krátkodobý plán EVVO pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.