Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Provozní doba školní knihovny

Provozní dobu školní knihovny naleznete zde.

Pěvecký sbor CantaVera

Pěvecký sbor CantaVera
přijímá nové členy
z řad rodičů, studentů a přátel školy.
 
Zkoušky jsou každý pátek 16:30 - 18:00 hod v eurytmickém sále WŠ.

Školní jídelna - změna účtu

Naše škola bude přecházet na jiný bankovní účet a s tím souvisí i platby obědů. Proto všichni strávníci, kteří mají zřízené povolení trvalého příkazu k inkasu nebo sporožirového účtu, musí změnit povolení k platbě na účet: 6482890217/2010. Učiňte tak co nejdříve, příští školní rok již budeme fungovat s novým účtem.

 

Děkujeme za pochopení.

Waldorf 100

waldorf100