Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Proč waldorf?

Proč waldorf? O čem je vlastně waldorfská pedagogika? Proč se mám rozhodnout dát své dítě do waldorfské školy? České titulky! Odkaz naleznete zde.