Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k přijímacímu řízení - důležité!

 
MILÍ UCHAZEČI O OBOR KOMBINOVANÉ LYCEUM A REPRODUKČNÍ GRAFIK,
 
ZMĚNILI JSME TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. TÝKÁ SE TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K 2. KOLU V 1. ŘÁDNÉM TERMÍNU. PŮVODNÍ TERMÍN BYL STANOVEN NA 15. 5. 2019, NYNÍ JE 26.4. 2019 OD 9.00 V HORNICKÉ ULICI.
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, KOLEGIUM ŠKOLY
 

Téma: Moje duše

Nahlédněme do duší dospívajících studentů 13. třídy gymnázia, zkusme vyčíst poselství pro nás dospělé. Cítí se mezi námi dobře? Jsou šťastní? Vědí si rady se životem, který vedou? Nebo tápou ve světě vědy, techniky, v době, kdy si málokdo udělá čas na to prosté naslouchání.

Děkuju Vám, "třináctko"! Za ten nádherný pocit sounáležitosti a důvěry při jazykovém cvičení nad jednotlivými obrázky Vašich duší. Byl to pro mě
neopakovatelný zážitek: kdy jste mě nechali pobýt ve Vašem světě.

Vašim duším přeju šťastnou cestu od kořenů vzhůru.... Iveta Machutová