Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Srdce z pohledu studentů

Ukázka z hodin biologie v zaměření

V hodinách biologie v přírodovědném zaměření postupně probíráme témata, která jsme zažili obecně v předchozích ročnících. Témata prohlubujeme a snažíme se prožívat probíranou látku všemi smysly.

Při probírání tématu srdce a oběhového systému jsme část hodiny věnovali poslechu ukázky tlukotu srdce. Na základě upevněných znalostí z předchozích hodin biologie a poslechu ukázky, žáci umělecky ztvárnili stavbu srdce pomocí suchého pastelu na černý papír.

Výsledkem byla opravdu umělecká díla.

srdce Dvorakova

Srdce z pohledu E. Dvořákové

 

srdce Zivcak

Srdce z pohledu D. Živčáka