Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Srdce z pohledu studentů

Ukázka z hodin biologie v zaměření

V hodinách biologie v přírodovědném zaměření postupně probíráme témata, která jsme zažili obecně v předchozích ročnících. Témata prohlubujeme a snažíme se prožívat probíranou látku všemi smysly.

Při probírání tématu srdce a oběhového systému jsme část hodiny věnovali poslechu ukázky tlukotu srdce. Na základě upevněných znalostí z předchozích hodin biologie a poslechu ukázky, žáci umělecky ztvárnili stavbu srdce pomocí suchého pastelu na černý papír.

Výsledkem byla opravdu umělecká díla.

srdce Dvorakova

Srdce z pohledu E. Dvořákové

 

srdce Zivcak

Srdce z pohledu D. Živčáka