Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Moravský rodák a slavný architekt Gessner má v Kloboukách svou lavičku

Práce truhlářských a kovářských učňů - zde.