Prezentace závěrečných prací

Dne 5. 5. 2012 od 17.00 proběhla ve foyer Divadla A. Dvořáka veřejná prezentace ročníkových prací žáků 12. třídy. Vedle rodičů žáků si přišla poslechnout prezentace také řada učitelů a bývalých absolventů. Před samotnými projevy a také po nich mohli všichni přítomní shlédnout výstavu kovářských a truhlářských umělecko-řemeslných výrobků a dalších prací týkajících se výtvarné tvorby jako jsou malby a kresby. Hudbou provázeli vystoupení žáků absolvent naší školy A. Romanutti (klavír) spolu s učiteli R. Antonem (basa) a K. Eliášem (housle). Celá akce byla nesena příjemnou a klidnou atmosférou. Trochu toho klidu snad dodala také našim žákům 12. třídy, které čeká ještě poslední krok k úspěšnému zakončení studia a tím je praktická a ústní závěrečná zkouška. Přejme jim mnoho štěstí.

Jarmil Brynda, mistr