Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Reprodukční grafik

• Forma a typ studia: denní

• Zakončení studia: závěrečná zkouškou s výučním listem

• Délka studia: 3 roky

• Kód oboru: 34-53-H/01 Reprodukční grafik

• Charakteristika oboru:

– ucelený rozhled v oblasti polygrafie

– znalost vývoje oboru a jednotlivých tiskařských technik

– principy a funkce používaných strojů a zařízení, programového vybavení

– práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací

– znalost organizačních struktur tiskového pracoviště
Tento obor je jediným oborem tohoto typu v celém Středo­českém kraji. V rámci studia jsou žáci připravováni k práci v reklamních agenturách, grafických a DTP studiích, tiskárnách. Vzniká zde základ pro orientaci ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství a pro kvalifikované posuzování předtiskové přípravy dat.