Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Reprodukční grafik

• Forma a typ studia: denní

• Zakončení studia: závěrečná zkouškou s výučním listem

• Délka studia: 3 roky

• Kód oboru: 34-53-H/01 Reprodukční grafik

• Charakteristika oboru:

– ucelený rozhled v oblasti polygrafie

– znalost vývoje oboru a jednotlivých tiskařských technik

– principy a funkce používaných strojů a zařízení, programového vybavení

– práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací

– znalost organizačních struktur tiskového pracoviště
Tento obor je jediným oborem tohoto typu v celém Středo­českém kraji. V rámci studia jsou žáci připravováni k práci v reklamních agenturách, grafických a DTP studiích, tiskárnách. Vzniká zde základ pro orientaci ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství a pro kvalifikované posuzování předtiskové přípravy dat.