Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Školní dokumenty

Zde naleznete oficiální dokumenty školy.

Na střední škole je realizován Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram. Školní vzdělávací program obsahuje ŠVP Waldorfské lyceum,ŠVP Umělecký truhlář a řezbář, ŠVP Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram
Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu
• Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů
Řád školy, prevence rizikového chování žáků a omlouvání nepřítomnosti žáků a podmínky pro uvolňování z vyučování (platné od 1. 9. 2017)
Školní program EVVO pro rok 2017/2018

Vzory-formuláře:

Žádost o uvolnění z vyučování-krátkodobé
Posudek o zdravotní způsobilosti
Prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o přestup na jinou střední školu

Inspekční zprávy:

Inspekční zpráva z roku 2014
Inspekční zpráva z roku 2010
Inspekční zpráva z roku 2008
Inspekční zpráva z roku 2004

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2016/2017
Výroční zpráva za rok 2014/2015
Výroční zpráva za rok 2013/2014
Výroční zpráva za rok 2012/2013
Výroční zpráva za rok 2011/2012
Výroční zpráva za rok 2010/2011
Výroční zpráva za rok 2009/2010
Výroční zpráva za rok 2008/2009