Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní dokumenty

Zde naleznete oficiální dokumenty školy.

Na střední škole je realizován Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram. Školní vzdělávací program obsahuje ŠVP Waldorfské lyceum,ŠVP Umělecký truhlář a řezbář, ŠVP Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram
Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu
• Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů
Řád školy, prevence rizikového chování žáků a omlouvání nepřítomnosti žáků a podmínky pro uvolňování z vyučování (platné od 1. 9. 2017)
Školní program EVVO pro rok 2017/2018

Vzory-formuláře:

Žádost o uvolnění z vyučování-krátkodobé
Posudek o zdravotní způsobilosti
Prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o přestup na jinou střední školu

Inspekční zprávy:

Inspekční zpráva z roku 2014
Inspekční zpráva z roku 2010
Inspekční zpráva z roku 2008
Inspekční zpráva z roku 2004

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2016/2017
Výroční zpráva za rok 2014/2015
Výroční zpráva za rok 2013/2014
Výroční zpráva za rok 2012/2013
Výroční zpráva za rok 2011/2012
Výroční zpráva za rok 2010/2011
Výroční zpráva za rok 2009/2010
Výroční zpráva za rok 2008/2009