Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Projekt „Ciao amici!“

Partnerství měst:

Město Příbram má několik partnerských zemí, se kterými navázalo historicko-kulturní partnerství. Mezi těmito městy je i italské město Valle di Ledro. Aby byla zachována kontinuita družby u obou stran, radnice města Příbram předpokládá také partnerství mezi mladými lidmi, kteří by oživili a dále mohli šířit tradici a nám společnou historicko-dějinnou souvislost obou zemí.ledro-thb

Zapojení WŠ Příbram:

Nejen z těchto důvodů, ale také proto, že mottem naší školy je aktivně se podílet a ovlivňovat společnost a svět kolem nás, zapojila se do partnerství také naše škla. Spolupráce mezi Waldorfskou školou Příbram a ledrenskou základní a střední školou započala v dubnu roku 2010. Tato spolupráce zahrnuje i výměnné pobyty žáků a studentů obou stran.

Článek z pera učitelů a studentů "Tradice opět žije" najdete zde.

Článek "Bohemia mia" najdete zde.

Prezentaci projektu naleznete zde.