Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Den otevřených dveří 1. 3. 2018

Dne 1.3. 2019 se koná DOD střední školy v budově v Dlouhé ulici. Časové ohraničení: od 10.00 až 13. hod. Jde pouze o konzultace ohledně všech oborů střední školy se zástupkyní ředitele Zuzanou Angelovou, která bude k dispozici v kanceláři školy v Dlouhé ulici.