Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Machři roku 2018

machri-roku

 

Srdečně blahopřejeme našim žákům Vlastimilu Hanušovi a Matěji Dvořákovi za obhájení třetího místa v soutěži Machři roku.