Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace pro rodiče I. ročníku k adaptačnímu kurzu

Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích učňů v desáté třídě Waldorfské střední školy v Přibrami. Každý rok je tradicí setkat se na informativní schůzce 10. třídy k organizaci nadcházejícího školního roku. Letos bychom některé věci rádi předběžně zorganizovali touto elektronickou cestou. Týká se to především adaptačního týdne. První třídní schůzku pak navrhuji domluvit v prvním školním týdnu. 
 
Nabízí se nám skvělá příležitost strávit adaptační týden 10. třídy v Chorvatsku. Máme  zajištěný umělecký program, stravu i dopravu. Detaily kurzu Vám zasílám níže. Prosím o potvrzení účasti kvůli konečnému počtu účastníků na tento mail. Odjezd je plánován na neděli 10. 9., příjezd v sobotu 15. 9. Cena se odvíjí od počtu účastníků a je uvedena níže.
 
Předem děkuju za spolupráci a těším se na rychlou odezvu
Zuzana Angelová
zástupce ředitele
Waldorfská škola Příbram