Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Třídní schůzky střední školy 4. 6.. v 17.00

Třídní schůzky střední školy se konají 4. 6. od 17.00 v Dlouhé ulici č. 163 (levý vchod).

Na schůzkách budou přítomni učitelé středního stupně, kteří Vám sdělí prospěch Vašich dětí za 2. pololetí tohoto roku.