Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přihláška ke studiu na umělecké obory

Přihlášku ke studiu na umělecké obory Umělecký kovář, zámečník, pasíř a Umělecký truhlář podávejte do konce listopadu. Přihlášku naleznete zde. Další informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách školy.