Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Prezentace ročníkových prací 12. třídy

Plakat 2016

Prezentovat své práce budou žáci 12. třídy oboru Umělecký truhlář a řezbář, Umělecký kovář a zámečník a také naši lyceáni. Žáci by zde měli dokázat obhájit na odborné úrovni vlastními slovy: jak postupovali při práci, co jim práce přinesla a jak je ovlivnila. Jde o součást závěrečných zkoušek, o jednu z těch příjemnějších pomyslných „teček“ za třemi roky snažení. K vidění budou kované umělecké předměty a historický nábytek z rukou Vašich dětí. Závěrem akce budou rozdávány výuční listy.

Program naleznete zde.

Uložit

Uložit

Uložit