Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výsledky přijímacích řízení na střední školu

Kombinované lyceum 1. kolo - výsledky zde.

Reprodukční grafik 1. kolo - výsledky zde.

Obory s talentovou zkouškou 2. kolo - výsledky zde.

Kombinované lyceum 2. kolo - výsledky zde.

Obory s talentovou zkouškou 3. kolo - výsledky zde.